Witamy!


ZABIEGI W OŚRODKACH TERAPII SOLNEJ, WYPOSAŻONYCH W URZĄDZENIE MEDYCZNE – HALOGENERATOR PORÓWNYWALNE SĄ Z PRZEBYWANIEM W NATURALNYCH MIKROKLIMATACH LECZNICZYCH (WIELICZKA, BOCHNIA, STREFA OKOŁOTĘŻNIOWA I NADMORSKA)


1 ZABIEG (45 min) - wdychamy tyle aerozolu solnego co podczas 8 godz. spędzonych nad morzem
1 ZABIEG (45 min) - wdychamy tyle jodu co podczas 6 dni spędzonych nad morzem
1 ZABIEG (45 min) - wdychamy dodatkowo magnez i wapń, co wspomaga działanie aerozolu solnego i działa leczniczo na układ nerwowy
2 ZABIEGI (90 min)- wdychamy tyle aerozolu solnego co podczas 7 godz. spędzonych w Wieliczce lub Bochni
1 ZABIEG (45 min) - wdychamy tyle aerozolu solnego co podczas 2 godz. spędzonych w strefie okołotężniowej.

Haloterapia

HALOTERAPIA (grec.”halos”-sól) czyli TERAPIA SOLNA, wdychanie suchego aerozolu solnego o kontrolowanym stężeniu.Metoda fizykalna nakierowana na wzmocnienie mechanizmów obronnych organizmu w leczeniu regeneracyjnym, profilaktyce i rehabilitacji - tyle w skrócie.

W końcu XVIII wieku powszechna była wiedza,że ludzie pracujący w kopalniach soli cieszyli się dobrym zdrowiem i witalnością oraz rzadko cierpieli na przeziębienia czy kaszel,pomimo wykonywania ciężkiej pracy.

Polski lekarz Feliks Boczkowski w roku 1843 stwierdził,że nasycone suchym aerozolem Na Cl,powietrze w kopalnianych grotach solnych posiada właściwości lecznicze,które mają szczególnie pozytywny wpływ na chorych z problemami oddechowymi i pulmonologicznymi.

Doświadczenie wykazało,że skuteczność leczenia chorób układu oddechowego w kopalniach soli(np:w Bochni,Wieliczce) jest bardzo wysoka. Istotne terapeutyczne znaczenie posiada znajdujące się w takich grotach (jaskiniach) powietrze,nasycone aerozolem solnym o kreślonym stężeniu.

W ostatnich latach HALOTERAPIA zajmuje znaczącą pozycję wśród metod propagujących odtworzenie naturalnych czynników klimatycznych w procesach leczenia i rehabilitacji a także profilaktyki. Metoda ta cieszy się dużym zainteresowaniem i aprobatą pacjentów ze względu na wysoką efektywność kliniczną. Niestety wielu profesjonalistom wciąż brakuje informacji o mechanizmach tej metody leczenia i jej skutecznego zastosowania.

W HALOTERAPII kluczowe znaczenie ma zastosowanie suchego aerozolu solnego,którym nasycone jest powietrze wdychane przez pacjentów. W naturalnych grotach (jaskiniach) występujących w kopalniach soli, nasycenie powietrza aerozolem następuje samoczynnie. W gabinetach (grotach,jaskiniach) inhalacji solnej, koniecznym wymogiem medycznym staje się zastosowanie specjalistycznego urządzenia. Pokrycie ścian blokami solnymi(rozwiązanie używane w większości popularnych”grot solnych”) nie może zapewnić niezbędnego poziomu Na Cl w powietrzu,PROFESJONALNE OŚRODKI TERAPII SOLNEJ stosują nowoczesne urządzenia(generatory) dozujące suchy aerozol chlorku sodu o odpowiedniej koncentracji.

Istotą działania takiego urządzenia (generatora) jest wytwarzanie i dawkowanie do danego pomieszczenia (gabinetu,groty) cząsteczek soli o wielkość w 90% od 1 do 5 mikronów,co pozwala na wchłanianie aerozolu solnego przez górne i dolne drogi oddechowe (badanie Instytutu Chemii Przemysłowej w Warszawie,prof.dr hab.inż.Z.Dobkowski).

Kolejnym istotnym faktem jest,że w trakcie rozpraszania suchego aerozolu cząsteczki soli podlegają silnym zderzeniom mechanicznym co powoduje,że produkowany aerozol nabywa znaczący ładunek elektryczny o ujemnej wartości oraz wysoką energię powierzchniową. Przedstawione tu właściwości aerozolu pozwalają na głębokie przenikanie do dróg oddechowych i silne oddziaływanie elektrojoniczne na ściany układu oddechowego. Sól,która trafia na błonę śluzową oskrzeli,niszczy zarazki i bakterie znajdujące się w ludzkim organizmie.

Seanse w Profesjonalnych (leczniczo-rehabilitacyjnych) Ośrodkach Terapii Solnej dają doskonałe wyniki terapeutyczne u osób cierpiących na:CHRONICZNY KASZEL,ASTMĘ OSKRZELOWĄ,oraz inne CHOROBY UKŁADU ODDECHOWEGO, ALERGIĘ, DOLEGLIWOŚCI SKÓRNE, SCHORZENIA NACZYNIOWO-SERCOWE,SPADEK ODPORNOŚCI.

Badania potwierdzające skuteczność terapeutyczną seansów w gabinetach (jaskiniach,grotach) wyposażonych w urządzenie medyczne (halogenerator) przeprowadzono w 1990 r w Rosji na grupie 4000 pacjentów. W Polsce od 2003 r, FIRMA MILLDOL( z którą nawiązaliśmy ścisłą współpracę) wraz z uznanymi autorytetami naukowymi zajmuje się prowadzeniem badań klinicznych (w Ciechocinku- Katedra Balneologii i Medycyny Fizykalnej).